polski   English  
 

Sądecka Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Wizerunek Swiętey Doskonałosci, Przez Łaskę Boską Cvdownie; Przez znakomitość świątobliwego życia Jawnie; Przez śmierć, którą schodzą z świata Sprawiedliwi Oczywiscie: w Wielkiey Słudze Boskiey, Błogosławioney Kunegundzie, Pannie, Krolewnie Węgierskiey, Xięźnie Polskiey Zakonu S. Klary, Klasztoru Starosądeckiego Fundatorce, Jaśniejący : Z Processu Kanonizacyi Tey Świętey, w Polßcze wywiedzionego [...], z wielu Authorów poważnych, y Historyków Polskich [...] zebrany, z przydatkiem Cudów [...] Wypisany"]